ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot

 

     สเปรย์ป้องกันน้ำ (Nano Water Proofer) เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบสเปรย์ เพื่อฉีดที่รองเท้าหรือกระเป๋า ที่ผลิตจากหนังทุกชนิด (หนังเรียบ หนังกลับ หนังนูบัค) รวมถึงผ้าใบ

     เพื่อป้องกันคราบสกปรกที่จะมาสัมผัสเครื่องหนังของเรา ไม่ว่าจะเป็นน้ำ(โคล่า,ชา,กาแฟ,น้ำที่ขังอยู่ตามพื้นถนน) และสามารถป้องกันความชื้น ที่เป็นบ่อเกิดของเชื้อรา

 

VDO ขั้นตอนการใช้งาน

สนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม         จุดจำหน่ายสินค้า

 

สนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม         จุดจำหน่ายสินค้า

 

สนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม         จุดจำหน่ายสินค้า

 

สนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม         จุดจำหน่ายสินค้า

 

สนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม         จุดจำหน่ายสินค้า

 

สนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม         จุดจำหน่ายสินค้า

 

สนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม         จุดจำหน่ายสินค้า

 

สนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม         จุดจำหน่ายสินค้า

 

สนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม         จุดจำหน่ายสินค้า

 

สนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม         จุดจำหน่ายสินค้า

 

สนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม         จุดจำหน่ายสินค้า

 

สนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม         จุดจำหน่ายสินค้า

 

สนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม         จุดจำหน่ายสินค้า

สนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม         จุดจำหน่ายสินค้า

 


Copyright © 2010 All Rights Reserved.