ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
     ไม่ว่าเราจะสนุกสุดเหวี่ยงแค่ไหน รองเท้าคู่ใจต้องร่วมเดินทางด้วยเสมอ ไม่ว่าไปทะเล น้ำตก หรือแม้แต่การเดินป่า และการเดินทางของเหล่า นักปั่นหรือผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ทั้งหลาย 

 

     เราจะดูแลรองเท้าคู่โปรด ให้มีความพิเศษในการเพิ่มขีดความสามารถให้รองเท้าหรือกระเป๋าของเราป้องกันความชื้นและน้ำสกปรกกระเด็นใส่แล้วไม่เกาะติดรองเท้าหรือกระเป๋าของเราได้ด้วย สเปรย์ป้องกันน้ำ Nano-Water proofer

 

 

สนใจสินค้า Nao Water prooferCopyright © 2010 All Rights Reserved.