ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
สเปรย์ขจัดกลิ่นอับรองเท้า (SHOE DEO)icon  
รหัส : 9555503302225
รายละเอียดย่อ :
สเปรย์ใช้ฉีดขจัดกลิ่นของรองเท้าให้มีกลิ่นหอม

Shoe Deodorant to eliminate unpleasant smell from daily usage.
รายละเอียดทั้งหมด :

วิธีการใช้  ก่อนสวมใส่ รองเท้าทุกครั้งให้ฉีดสเปรย์ขจัดกลิ่น (Shoe Deo) ประมาณ 5-6 ครั้งสเปรย์ แล้วทิ้งไว้ให้แห้งสักครู่ประมาณ 1-2 นาที แล้วสวมใส่ตามปกติ รองเท้าจะมีกลิ่นหอม และจะให้ผลดียิ่งขึ้นควรฉีดทุกครั้งหลังการใช้งานและก่อนเก็บ

Spray 5-6 times inside the shoe and leave it dry then ware as usual.  It will be more effective, if we spray this Shoe Deo spray everyday after usage before keep to shoe storage rack.

 

 

กลับหน้าก่อนหน้านี้(Back)

กลับหน้าหลัก(Home)

 


Copyright © 2010 All Rights Reserved.